Climate & Classical

The Earth

Klima & Klassisk

Climat & Classique

The Artist

sarah-erin Bye

The Scientist

Bente Lilja Bye

Klima & Klassisk PDF Print E-mail

Hva er KliKlima og klassisk brosjyre norskma & Klassisk

Klima & Klassisk er nyskapende formidling av moderne klimakunnskap hvor vitenbaserte fakta er krydret med levende klassisk musikk og visuelle mesterverk. Av og med Bente Lilja Bye og Sarah-Erin Hurtado Bye .

Hvorfor Klima & Klassisk

Det går knapt en dag uten at klima og klimaproblematikk blir diskutert; av politikere, i forskningsmiljøer og næringsliv, av forvaltningen og over middagsbord. Store internasjonale politiske møter avholdes og vitenskapen gjør stadige fremskritt. Vår innfallsvinkel og holdning til klima er i stadig endring. Utviklingen går så rivende raskt at det kan være vanskelig å følge med. I tillegg kommer det av og til motstridende informasjon fra både forskningsmiljø og politikere som kan gjøre noen og enhver forvirret. Basis kunnskap om sentrale begrep og prosesser innen klima problematikken gjør det lettere å manøvrere i dette landskapet. Klima & Klassisk gir kunnskap om grunnleggende klimabegreper og forskning, naturkatastrofer, energi og internasjonalt politisk rammeverk samt nyere tenkning om t ilpasning og beredskap.

Klima & Klassisk for hvem

Om enn på ulikt vis, klima og klimaproblematikk berører oss alle som bor på denne planeten. Klima & Klassisk underholder og informerer både klima nybegynneren og den viderekommende. Det være seg om interessen for klimatemaet har sitt utspring i jobb eller er personlig motivert.

Privat næringsliv, offentlig forvaltning, frivillige organisasjoner

Klimaproblematikken innebærer både muligheter og utfordringer for organisasjoner. God klimakunnskap i hele organisasjonen vil øke forståelsen internt når nødvendige endringsprosesser knyttet til klimaproblematikk må gjennomføres.

Politikere

Politikere, med ulik bakgrunn og utdannelse, forventes å kunne noe om det meste. Begrenset tid gjør det vanskelig å oppdatere seg på alle områder. Klima & Klassisk tilbyr en effektiv, politisk matnyttig og lærerik hyggestund.

Her er brosjyren

Fremføres også på engelsk og fransk. Kommer snart på kinesisk.

Forestillingen varer i utgangspunktet 1 time men både innhold og varighet kan tilpasses etter behov.  Minimum krav til utstyr er en form for scene, fremviser og lerret.

Last Updated on Sunday, 15 April 2012 12:03